Movement as medicine- התנועה כריפוי


מאת: אלכסנדר ג'ורג' תרגום: איל שיפרון


מערכות חיים מרפאות את עצמן, הגוף והתת מודע יכולים על ידי השפעות חיצוניות להיות מושפעים מדברים חיצוניים לטוב ולרע, אבל ריפוי יכול אך ורק להגיע מבפנים. הקשר בין מטפל למקבל הוא המקום של אמון וכוונה בכדי לאפשר לריפוי הפנימי להתהוות. התנועות במהלך טיפול הן הצהרות חיוביות Affirmations , המקבל בוחר לנוע קדימה דרך דלתות פתוחות. הריקוד המרפא הוא בעצם האינטראקציה בין מטפל למקבל, בין חמלה לפחד, בין תנועה לאין תנועה – אנתרופיה. התנועה יכולה להיות מובלת כהתגלות לגוף, המראה באיזה חופש וקלות הכול אפשרי, בהדהוד לתוך הגוף ולתוך הבודי-מיינד, תצורה של שלמות. ולכן הריקוד הוא בין המסר התת הכרתי אשר בתוך התנועה והרמות העמוקות יותר של מודעות המקבל. 

האמונה בכוח ריפוי של תנועה היא הבסיס לכל הטכניקה הזו. אם תנועה היא תרופה חשוב לתת אותה במינון מוקפד carefully. יישום זה מאפשר את התנועה הנכונה to Arise ברגע הנכון בקצב הנכון ומשך זמן התנועה. אינטרבלים – מקטעים של שקט stillness הופכים באופן טבעי לחלק מקונספט המינון.

בהתפתחות שלנו בחיינו היומיים, חלקים מעימנו נהיים מבחינה אנרגטית מופרדים או מעוותים. המושגים kyo ו- Gitsu בשיאצו מציין מצבים של התרוקנות וסטגנציה (אי- תזוזה) ותקף גם לגבי כל האדם.

יש באפשרות תנועה ומחול לעורר מחדש לעבור דרך מחסומים לחבר ולאזן, לשחזר תחושה של שלמות. כוח הריקוד יכול shift many condition.

כל זמן הטיפול המטפל מחפש סימני תגובה המסמנים תנועות מפתח : חיוכים צחוק אנחות רווחה דמעות- כל אלה נעים באתו כיוון, חזרה לשלמות. כל תנועה אשר מעוררת אותם היא משמעותית ומאירה על המסתורין של העיוות העצמי.

תנועת מפתח יכולה גם להתעורר מהמקבל. במקרה כזה האחריות שלנו היא לשים לב ולכבד את התנועה. על-ידי זה שאנו מאפשרים מספיק זמן ואפילו מעודדים את התנועה, המוטיבציה מאחרי התנועה יכולה להעלות על פני השטח ולהיות למודעות.

בריקוד המרפא sessions התגובה של עונג היא הרבה פעמים קשורה לחוויה של יופי. זה יפה להיות חלק ממשהו שיש בו חסד, כוח רכות חופש חוסר משקל ורגישות במה שיכול להיות מוגדר כפסיבי “received” dance. המקבל חווה את עצמו כיופי ויופי הוא כתופעה של האלוהי. בנוכחות היופי אנו מתרגשים מורמים אנרגטית uplifted. המקבלים לעיתים עולים לרמות גבוהות של תודעה, ופותחים ערוץ למצב של bliss מבורכות.

במסורת ההינדית מבורכות היא המצב הטבעי של המודעות. לזכור שהמבורכות היא המצב האמיתי של ה being להיות- הוא שיעור רב עוצמה. אין אנו חייבים ללמוד רק דרך כאב וסבל. לחוות אפילו דקה של מבורכות יכול לעורר תגובה לאובדנו בחיינו. למרות זאת לפני שרגשות כואבים עולים לפני השטח האדם זקוק למעלה מסוימת של בטחון. התחושות יכולות להופיע באופן ספונטני שחווים מצב של מבורכות