מצופי וואטסו למכירה

מצופי וואטסו למכירה

מצופי וואטסו למכירה:


בשלושה גדלים:


קטן 60 ש"ח


בינוני 70 ש"ח


גדול 80 ש"ח